"World of Landscapes"

Thế Giới Cảnh Quan

Chuyên Thiết Kế và Xây Dựng Công Trình Cảnh Quan
TƯ VẤN

Thế Giới Cảnh Quan

Cảnh quan hay quang cảnh là tập hợp các cảnh vật, cây cối, động vật được dựa trên các yếu tố về khí hậu và ảnh hưởng của môi trường hay khí hậu. Cảnh quan khác nhau tùy thuộc vào môi trường hay khí hậu mỗi nơi.

Sân Vườn

Thế Giới Cảnh Quan

Cảnh quan hay quang cảnh là tập hợp các cảnh vật, cây cối, động vật được dựa trên các yếu tố về khí hậu và ảnh hưởng của môi trường hay khí hậu. Cảnh quan khác nhau tùy thuộc vào môi trường hay khí hậu mỗi nơi.

Khu Du Lịch

Thế Giới Cảnh Quan

Cảnh quan hay quang cảnh là tập hợp các cảnh vật, cây cối, động vật được dựa trên các yếu tố về khí hậu và ảnh hưởng của môi trường hay khí hậu. Cảnh quan khác nhau tùy thuộc vào môi trường hay khí hậu mỗi nơi.

Khu Nghỉ Dưỡng

Thế Giới Cảnh Quan

Cảnh quan hay quang cảnh là tập hợp các cảnh vật, cây cối, động vật được dựa trên các yếu tố về khí hậu và ảnh hưởng của môi trường hay khí hậu. Cảnh quan khác nhau tùy thuộc vào môi trường hay khí hậu mỗi nơi.

Hồ Cá Koi

Thế Giới Cảnh Quan

Cảnh quan hay quang cảnh là tập hợp các cảnh vật, cây cối, động vật được dựa trên các yếu tố về khí hậu và ảnh hưởng của môi trường hay khí hậu. Cảnh quan khác nhau tùy thuộc vào môi trường hay khí hậu mỗi nơi.

Bridal & Events

Bridal Service

Gelish French Spa Pedicure & Manicure | $100+ Gelish French Spa Pedicure & Nail Extension | $125+

Groom Service

Gentlemen Spa Pedicure & Manicure w/Buff Shining | $80+

Bridesmaid Service

Basic Pedicure & Manicure | $50+

Testimonials

 • "I was lucky to work with Dexter and his team during my year as Miss Hawaii USA 2022. He took the very best care of my nails and kept me photoshoot and event ready! While my sponsorship may be over, I loved his work (and jokes) so much I'll be a lifelong client."
  Kiana Y.
  Honolulu, Hi
 • "This is your testimonial text. Keep it short, simple, and to the point. This is a pretty good length."
  Jane Doe
  Jarvis Web Solutions Ltd.
 • "I was lucky to work with Dexter and his team during my year as Miss Hawaii USA 2022. He took the very best care of my nails and kept me photoshoot and event ready! While my sponsorship may be over, I loved his work (and jokes) so much I'll be a lifelong client."
  Jane Doe
  Jarvis Web Solutions Ltd.
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram